Cięcie laserowe vs. elektrodrążenie

Istnieje wiele metod cięcia. Różnią się one między sobą wieloma aspektami. Poniżej spróbujemy pokrótce porównać cięcie laserowe (https://ciecielaser.pl/wycinanie-laserowe-rur-i-profili/)oraz elektrodrążenie.

Na czym polega cięcie laserem i elektrodrążenie?

Cięcie laserem polega na przecięciu materiału za pomocą wiązki lasera. Wiązka uderzając w powierzchnię ciętego materiału nagrzewa go. W wyniku przekazania energii następuje stopnie i odparowanie materiału w strefie cięcia. Stopiony materiał jest usuwany poza obszar cięcia za pomocą strumienia gazu.

Elektrodrążenie to metoda cięcia w której wywołuje się reakcję elektroerozyjną pomiędzy elektrodami, jedną z elektrod jest narzędzie, drugą cięty materiał. Na skutek reakcji generowana jest bardzo wysoka temperatura, która topi cięty materiał. Działające w obszarze cięcia pole elektryczne powoduje usuwanie cząstek stopionego materiału poza obszar cięcia.

Porównanie procesów cięcia laserem i elektrodrążenia

Cięcie laserowe może być zastosowane w przypadku wielu materiałów, zarówno metalicznych jak i niemetalicznych (w tym skóry, tkanin etc.). Elektrodrążenie natomiast nadaje się jedynie do materiałów, które przewodzą prąd, niemożliwe jest więc cięcie za ich pomocą skór, papieru oraz innych nieprzewodzących materiałów.

Grubość materiału, który można przecinać za pomocą lasera zależy od jego własności i grubości ciętego elementu. Generalnie przyjmuje się, że w przypadku stali węglowych maksymalna grubość cięcia wynosi 40 mm (zazwyczaj nie przekracza się 20 mm). Stale odporne na korozję mają mniejszą maksymalną grubość cięcia, która wynosi około 16 mm (maksymalnie 25 mm). W przypadku elektrodrążenia typowy zakres grubości cięcia to około 40 – 60 mm, ale możliwe jest osiągnięcie nawet 600 mm. Od grubości ciętego materiału zależy także szybkość cięcia. Jeśli przetniemy materiał o takiej samej grubości laserowo i na elektrodrążarce, to pierwsze urządzenie zrealizuje swoje zadanie zdecydowanie szybciej.

Dokładność procesu cięcia przemawia na korzyść elektrodrążenia. Tak naprawdę, jednak oba procesy są bardzo precyzyjne i dokładność jaką zapewnia cięcie laserowe będzie w większości przypadków wystarczająca (i znacząco lepsza niż dla klasycznych metod). Przyjmuje się że dokładność procesu cięcia laserowego wynosi około 0.2 mm, natomiast w przypadku elektrodrążenia te wartości są jeszcze dziesięciokrotnie lepsze. Podobnie rzecz się ma w przypadku szerokości samego cięcia. W przypadku cięcia laserem wynosi ono około 0,5 mm w zależności od stopnia skupienia wiązki. Dla elektrodrążenia wartość ta to 0,1 do 0,2 mm.

Jaj widać każdy z tych procesów ma swoje wady i zalety. Nie da się jednoznacznie określić, która z metod jest lepsza, ponieważ wybór jednej z nich zależy od tego do czego ma być ona dedykowana.